Kurumsal ve Özel Sektör

Kurumsal ve Özel Sektör

Ct, X-ray ve pasif terahertz güvenlik teknolojisi ile firmanız için aşağıdaki sonuçları elde etmek mümkündür:

  • İnsan teması veya manuel muayene gerekmeksizin ambalaj içindeki ürün miktarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi;
  • Üretilen veya dağıtılacak olan ürünlerin etkin kalite kontrolü;
  • Stok kayıplarını önlemede verimlilik;
  • Düşük işletme maliyetleri;
  • Çalışanların giriş / çıkış işlemlerinin daha fazla kontrolü, güvenlik açıklarının azaltılması;
  • Genel güvenliğin artırılması, oluşmadan önce tehditlerin ve hırsızlıkların engellenmesi ve caydırıcılık.

CMH Güvenlik, tehdit algılama ekipmanlarını ve yazılımlarını, ilgili konumdaki en olası tehdit türüne göre özelleştirebilmektedir.

Muayene ve tehdit algılama; paketler, bagaj, kargo ve insanlar üzerinde verimli ve saygılı bir şekilde yapılabilir. Özelleştirilmiş çözümler, çeşitli binaların tek bir merkezi izleme sistemine entegrasyonunu sağlayarak 24 saat insan izleme ihtiyacını azaltan çeşitli denetim ve güvenlik taleplerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.

ÜRÜNLER